Pages

Wednesday, October 5, 2011

Ulasan Kitab Bible

Beriman dengan kitab-kitab dahulu adalah menjadi kewajipan bagi umat Islam dan hal ini menjadi rukun Islam yang ke-3. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh beriman dengan kitab Bible yang ada sekarang kerana telah banyak ayat yang dipesongkan. Kitab Bible ini didasarkan daripada pengalaman dan kesaksian manusia yang pelbagai dan tidak langsung. Orang Kristian tidak mempunyai bukti yang kukuh dari seorang saksi yang hidup pada zaman nabi Isa. Oleh itu, banyak yang ditimbulkan soal kebenaran daripada kitab ini. Perlu diketahui juga The Bible tidaklah selengkap al-Quran yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk berkaitan dengan perkara-perkara kecil.
Rasional yang perlu kita gunakan untuk membaca The Bible ialah kita perlu tahu bahawa ayat tersebut juga datangnya daripada Allah menerusi wahyu dan masih ada sebilangan ayat yang belum dipesongkan dan boleh diterima. Kita tidak boleh menolak bulat-bulat apa yang terkandung dalam The Bible tersebut, tetapi perlulah tahu membezakan antara yang benar dengan yang salah.
The Bible ialah kitab suci bagi penganut Kristian. Dengan membaca The Bible, akan memudahkan manusia mempelajari nilai-nilai hidup dan keimanan yang akan mempengaruhi pembentukan peribadi mereka. Hal ini demikian kerana nilai-nilai tersebut akan meresap dan bertahan seumur hidup dalam diri manusia.The Bible juga mampu untuk memberi pengajaran kepada umat manusia dengan cara meriwayatkan tindakan nabi Isa yang mengatakan bahawa tugasnya di muka bumi sudah selesai. Ajaran-ajaran di dalam Bible turut dijadikan panduan kepada penganutnya agar menjadi insan yang baik.
Semua agama di dunia menganjurkan kebaikan. Oleh itu, The Bible perlu dibaca bagi mendidik manusia ke arah kebaikan. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang perlu dipatuhi oleh manusia. Sekiranya tidak dipatuhi akan membawa keburukan kepada manusia itu sendiri. Beberapa perkara juga perlu dijauhi kerana boleh menyebabkan keruntuhan akhlak. Melalui pembacaan The Bible juga, kita akan mendapat banyak pengetahuan. Buku ini banyak mengisahkan tentang cerita manusia-manusia sejak awal kehidupan sehingga akhir nanti. Dalam cerita tersebut secara tidak langsung disebut juga peraturan-peraturan yang perlu dijadikan sempadan agar segala perlakuan kita dijaga dengan baik. Sekiranya tidak dijaga dengan baik pasti akan mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatan yang kita lakukan.

No comments: