Pages

Wednesday, October 5, 2011

Founding Document

Founding Document merupakan buku yang membincangkan hal-hal pentadbiran negara termasuklah dokumen-dokumen perjanjian, iaitu dokumen pembentukan Amerika Syarikat. Menurut Bill Bannet, Founding Document mengandungi tiga bahagian iaitu A Declaration By The Representatives, Emancipation dan The Federal Papers. Dokumen ini menekankan aspek kebebasan, perlembagaan, perjanjian dan sebagainya.
Dokumen ini turut berkisar tentang perjuangan rakyat Amerika Syarikat iaitu pengorbanan dan penderitaan mereka dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan. Dengan membaca buku ini, akan menyebabkan kita lebih menghargai dan menyayangi tanah air. Oleh itu, rasionalnya kita membaca Founding Document ialah dapat menghayati sejarah dan proses pembentukan negara dan cara undang-undang dijalankan. Betapa sukarnya perjalanan untuk pemimpin dan rakyat lalui bagi mencapai kemerdekaan.
Kita juga dapat melihat kepakaran dan sifat kepimpinan yang ada pada tokoh Amerika Syarikat dalam mengatur strategi dalam mencapai kemerdekaan. Kita juga perlu mencontohi keperibadian mereka. Hal ini penting agar kita dapat menjadi seorang pemimpin atau rakyat yang bijak menhatur strategi, bertanggungjawab, dan berani.

Founding Document juga menunjukkan bahawa perpaduan akan membawa kemaslahatan kepada masyarakat. Hal ini terbukti apabila rakyat Amerika bersatu padu dan bekerjasama dalam menyingkirkan penjajah dari tanah air agar mereka dapat membina negara bangsa mengikut acuan sendiri. Sekiranya tidak ada perpaduan dan kerjasama dalam kalangan rakyat, adalah sukar untuk pemimpin menjalankan pentadbiran kerana akan berlaku kekacauan dan masalah tidak puas hati dalam kalangan anggota masyarakat.

No comments: